Innerwaarden

Innerwaarden

Om onze visie en missie waar te kunnen maken, hebben we eerst een referentiekader nodig dat is gebaseerd op gedeelde waarden. Die waarden duiden waar wij voor staan, wie we zijn en vooral wie we wíllen zijn. Bij alles wat we doen vormen deze waarden ons morele fundament.

Onze 4 kernwaarden – vertrouwen, verbinding, verantwoordelijkheid en vakmanschap – noemen we Innerwaarden. Ze worden vormgegeven in ons beeldmerk, het klavertje vier, en meerstemmig bezongen in het Innerwaard-lied. Hieronder vindt u de tekst hiervan. Zelf spelen bij het kampvuur? De gitaarakkoorden treft u hier.

Innerwaard lied

Refrein 2x
Innerwaard, in Innerwaard
zullen wij je stimuleren
om te spelen, werken, leren
samen zijn we Innerwaard

Ergens tussen Rijn en IJssel
staan de mooie IKC’s
waar gewerkt wordt met een missie
vanuit waarden wordt geleefd

Waar we groeien met vertrouwen
in onszelf en in elkaar
gehoord, gezien, gekend zijn
‘ik geloof in jou’ wordt waar

Verantwoordelijkheid nemen
en ook geven op zijn tijd
leren durven, doen en laten
op het leven voorbereid 

Vakmanschap is vanzelfsprekend
daarvan maken wij hier werk
vanuit hoofd, hart en handen
zijn we met elkaar heel sterk

Rijn en IJssel zijn verbonden
zo ook wij in Innerwaard
onze blik gericht naar buiten
voor de toekomst zijn we klaar

Muziek: ‘Als het golft’ – De Dijk    
Arrangement en gitaar: Juliëtte Damen       
Zang: Juliëtte Damen en Carin Ketelaar