GMR

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is het overkoepelende orgaan van alle medezeggenschapsraden. De raad bestaat uit oudervertegenwoordigers en een personeelslid van elk van de scholen.

De GMR van Stichting Innerwaard bestaat uit de volgende personen:

IKC / School

Personeelsgeleding

Oudergeleding

IKC Remigius
Ilse Mugge
Mariken Wissink
IKC Joannes/Bernadetteschool
Jolanda van den Boom
Diana de Kroo
IKC Kameleon
Fleur Zoon
Annemieke McQue
Montessori IKC De Groene Ring Sabine Bruijsten
Thijs Wagenaar (voorzitter)
IKC De Brug
Maicke Kuiper (secretaris)
Michel Bonte
IKC De Hoge Hoeve
Yvonne Gerritsen
Ninke Wiersema
Sport IKC Het Startblok
Mieke van den Berg
Christiaan Mars